Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do PS Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9.10.2021

Stav: Archivováno
Vyvěšeno od: 29. 8. 2021
Vyvěšeno do: 9. 10. 2021