Majetkoprávní záměr bezúplatný převod pozemků p.č. 964/2, 965/2, 977/2 k.ú. Drásov a 2383/2, 2383/3 k.ú. Tišnov

Stav: Archivováno
Vyvěšeno od: 26. 5. 2022
Vyvěšeno do: 15. 6. 2022