Vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, shromažďování a využívání a odstraňování komunálních odpadů