Drásov foto

Vyhlášky a nařízení

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č, 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů a za administrativní služby městyse Drásov

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene na nemovitém majetku městyse Drásov

Obecně závazná vyhláška městyse Drásov č. 6/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

Obecně závazná vyhláška městyse Drásov č. 5/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o zrušení OZV č. 2/2003 o místních poplatcích a OZV č. 3/2004, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2003

Provozní řád kluziště Drásov

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o pravidlech pohybu psů na území městyse Drásov

Návštěvní a provozní řád drásovského parku

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se vydává požární řád městyse

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o výkopových prácích na veřejných prostranstvích v městysi Drásov

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o stanovení podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů na území městyse Drásov

Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene na nemovitém majetku městyse Drásov

Ceník č. 1/2013 kterým se stanovuje cena za pronájem hrobového místa a služby poskytované v souvislosti s pronájmem hrobových míst