Členové

Mgr. Martina Bočková, starostka (radní, předsedkyně povodňové komise, předsedkyně ČOV Drásov-Malhostovice, zástupkyně DSO Mikroregion Čebínka), tel.: +420 777 230 412, e-mail: starosta@drasov.cz

Miroslav Beneš, radní (zastupitel)

Mgr. et Bc. Martina Špačková, radní (zastupitelka)

Zdeněk Sítař, místostarosta (radní, zastupitel, člen komise životního prostředí), tel.: +420 602 740 966, e-mail: sitar@drasov.cz

MUDr. Jaroslav Malášek, zastupitel (předseda kontrolního výboru)

Bc. Martin Dvořák, radní (zastupitel, zástupce ČOV Drásov-Malhostovice), tel.: +420 776 880 812

Ing. Jaroslav Podal, zastupitel (předseda finančního výboru, zástupce SVaK Tišnovsko, člen stavební komise, člen komise životního prostředí), tel.: +420 608 336 391, e-mail: podalj@gmail.com

Radek Sítař, zastupitel (člen finančního výboru)

Jiří Krejsa, zastupitel (člen finančního výboru)

Mgr. Petr Lidman, zastupitel (člen finančního výboru)

doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D., zastupitel (člen kontrolního výboru)

doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D., zastupitelka (členka kontrolního výboru)

Ing. Eva Bilanová, zastupitelka (členka komise životního prostředí, záležitosti seniorů)

Ing. Lukáš Raichl, zastupitel (zástupce ČOV Drásov-Malhostovice, člen komise životního prostředí)

Mgr. Martina Havlátová, zastupitelka