Kontrolní výbor

MUDr. Jaroslav Malášek, zastupitel (předseda kontrolního výboru)

doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D., zastupitelka (členka kontrolního výboru)

doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D., zastupitel (člen kontrolního výboru)