Drásov foto

Výběr poplatek komunální odpad a pes 2020

Komunální odpad výběr poplatku od 1.2. - 30.4.2020

Platba převodem na č.ú. 4722641/0100 KB Tišnov, VS 1340... (místo teček vložit číslo popisné domu) nebo hotově na úřadu městyse  v úřední hodiny. Splatnost poplatku je jednorázově do 30.4.2020.

  • 500,- Kč/osoba/rok, přihlášená v obci k trvalému pobytu do 65 let věku
  • 500,- Kč/osoba/rok, vlastník nemovitosti, ve které není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
  • 300,- Kč osoba/rok, která v příslušném roce dovrší 65 let věku
  • 200,- Kč/osoba/rok, držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P

Na základě provedené platby bude poplatníkovi vydána známka na příslušný rok, kterou je nezbytné označit odpadovou nádobu.
Lze vlastnit více odpadových nádob, každá musí být označena známkou.  

Pes výběr poplatku od 1.2. - 30.4.2020

Platba převodem na č.ú. 4722641/0100 KB Tišnov, VS 1341... (místo teček vložit číslo popisné domu) nebo hotově na úřadu městyse v úřední hodiny. Splatnost poplatku je jednorázově do 30.4.2020.

  • 150,- Kč/jeden pes/rok, držitel psa
  • 225,- Kč/druhý a každý další pes/rok, držitel psa
  •  50,- Kč/jeden pes/rok, držitel psa je poživatelem důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu
  •  75,- Kč/druhý a každý další pes/rok, držitel psa je poživatelem důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu