Drásov foto

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název subjektu

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

6. IČO

7. Plátce daně z přidané hodnoty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.