Drásov foto

Vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška městyse Drásov o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška městyse Drásov o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška městyse Drásov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Provozní řád dětského hřiště Drásovská humna

Ceník Drásovská servisní s.r.o. nájemné, služby

Ceník městys Drásov nájemné, půjčovné, služby

Obecně závazná vyhláška městyse Drásov, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

Ceník prací JSDH Drásov

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se zrušuje OZV č. 3/2001/H, kterou se stanoví Řád veřejného pohřebiště obce Drásov

Řád veřejného pohřebiště městyse Drásov

Obecně závazná vyhláška městyse Drásov č. 1/2021 o regulaci hlučných činností

Provozní řád sportovního areálu Drásov

Provozně dopravní řád městyse Drásov provoz požárních vozidel JPO III-JSDH městyse Drásov

Obecně závazná vyhláška č. 7/2020 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí