Vyhlášky a nařízení

Nařízení městyse Drásov č. 3/2013

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce č. 1/2013 o zákazu podomního prodeje

Oznámení o navýšení ceny rozvozu stravy

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o zákazu podomního prodeje

Provozně dopravní řád městyse Drásov - provoz požárních vozidel JPO III - JSDH městyse Drásov

Vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, shromažďování a využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška městyse Drásov č. 1/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Vyhláška č. 4b/2011 o zrušení obecní policie

Vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství

Povodňový plán městyse Drásov

Příkaz starosty obce Drásov č. 1 předpovědní a povodňová služba v obci Drásov

Vyhláška č. 6/2004 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy a školní družiny v Drásově ze dne 13.2.2003

Vyhláška č. 4/2004