Drásov foto

Drásovský rozhlas

Odečet stavu plynoměru 16.-17.4.2024

Úklid obce a okolí 6.4.2024

Divadelní představení Nevěra ve stádiu přípravy 6.4.2024

Nabídka kominických služeb

Odkup soukromých lesních pozemků

Uzavření pošty Drásov 22.3.,28.3.,5.4.2024

Přerušení dodávky el. energie 25.3.2024

Úklid komunikací od 11.3.2024

Odečet stavu elektroměru 24.1.-2.2.2024

Přerušení dodávky vody 9.1.2024

Upozornění na platnost OZV, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

Poslední svoz bioodpadu 20.12.2023

Vánoční trhy 2.12.2023

Svoz bioodpadu 29.11.2023 zrušen

Divadelní představení Nevěra ve stádiu přípravy 25.11.2023