Drásov foto

Rezervace tenisových kurtů

Vážení zájemci o pronájem tenisových kurtů, pokud máte zájem o rezervaci volných termínů tenisových kurtů, je nutné, abyste se nejdříve zaregistrovali do našeho rezervačního systému a poté navštívili Úřad městyse Drásov, kde vám po zaplacení libovolné částky bude v tomto rezervačním systému přidělen odpovídající počet hodin - kreditů. Platbu lze provést rovněž převodem na účet č. 123-567640287/0100 , do poznámky uveďte jméno zaregistrované osoby v systému a tenis. Dle usnesení Rady městyse Drásov je cena za pronájem tenisového kurtu stanovena na 100 Kč/hod. Za každých vložených 100 Kč vám budou v rezervačním systému přiděleny 2 kredity, protože si lze rezervovat termíny po půl hodinách. Jedné půl hodině tedy odpovídá 1 kredit, který má analogicky hodnotu 50 Kč. Rezervovat termíny si můžete do vyčerpání vašich kreditů v rezervačním systému. Samotnou rezervaci provedete po opětovném přihlášení do tohoto rezervačního systému, kdy si vyberete konkrétní datum a hodinu, o niž máte zájem. Rezervaci provedete kliknutím na příslušné prázdné políčko světle zelené barvy, neboť pouze tento termín je volný. Konkrétní termín si můžete rezervovat nejpozději 14 hodin předem, což platí i pro zrušení rezervace. Správcem areálu je pan Josef Pěnička, tel.: 730 541 356, který vám na základě vaší rezervace v tomto rezervačním systému kurt zpřístupní.

Před odchodem z kurtu žádáme o mírné povolení sítě - uvolnění tlaku na ocelové sloupky.