Vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene na nemovitém majetku městyse Drásov

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Provozní řád kluziště Drásov

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016

Návštěvní a provozní řád drásovského parku

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o výkopových prácích na veřejných prostranstvích v městysi Drásov

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o stanovení podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů na území městyse Drásov

Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene na nemovitém majetku městyse Drásov

Ceník č. 1/2013 kterým se stanovuje cena za pronájem hrobového místa a služby poskytované v souvislosti s pronájmem hrobových míst