Drásov foto

19.8.2019 - PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

Městys Drásov oznamuje, že byl zahájen prodej palivového dřeva směsného v délce 4m vytěženého z obecních lesů.

Cena dřeva je 700,- Kč/m3. Cena dopravy je 200,- Kč/cesta v případě zájmu dovozu dřeva přímo k nemovitosti.

Zájemci se mohou hlásit telefonicky na tel. čísle 549 424 174 nebo e-mailem na adrese mestys@drasov.cz.