Drásov foto

20.11.2020 - ZMĚNA PROVOZOVATELE KABELOVÉ TELEVIZE

Kabelová televize má nového majitele

Další novinkou je převedení drásovské kabelové televize z majetku obce do majetku společnosti ign.cz internet s.r.o. Tato společnost, kterou zastupuje pan Ing. Lebiš, je dlouhodobým nájemcem kabelové televize v Drásově a zajišťuje její provoz. Naše kabelová televize je z roku 1992 a po bezmála 20-ti letech provozu již vykazuje mnohé nedostatky technického rázu, vyžaduje modernizaci a rozšíření, což představuje nemalé finanční náklady. Vzhledem k tomu, že není úkolem obce zajišťovat občanům komerční služby jako je kabelová televize a dodávka internetu, rozhodli jsme se celé zařízení v minimální zbytkové účetní hodnotě převést na společnost ign. Tato společnost pak bude moci dle zájmu a požadavků jednotlivých občanů plnit jejich individuální přání co do skladby programů a poskytovat kvalitní služby.

Proto žádáme naše občany, aby se s veškerými problémy kabelové televize obraceli již přímo na nového majitele pana Ing. Zdeňka Lebiše tel. +420 605 830 328 nebo na technika pana Hoška tel. +420 605 447 552.