Drásov foto

Vojenské cvičení "SAFEGUARD 2022" (19.–22. 11. 2022)

Dovolujeme si vás touto cestou informovat o vojenském cvičení „SAFEGUARD 2022“, které proběhne v areálu energetické rozvodné stanice společnosti ČEPS, a.s. a E.GD, a.s. v Čebíně a přilehlém okolí:

Působení jednotky AČR a složek IZS na OKI Čebín v termínu 19.–22. 11. 2022

Prostor samotného cvičení k plnění stanovených úkolů je vymezen na areál energetické rozvodné stanice společnosti ČEPS, a.s. a E.GD, a.s. v Čebíně a přilehlého okolí.
Předpokládaný rozsah nasazených sil a prostředků je plánován v počtu 12 ks techniky a přibližně 100 osob z řad příslušníků AČR.

Z důvodu provádění přesunů jednotky AZ a složek IZS JmK a jejich činnosti se nepředpokládá narušení běžného režimu v okolních obcích respektive komplikace v dopravě.

V průběhu cvičení bude ve dnech 20. - 21. 11. 2022 probíhat střelba z ručních zbraní s využitím cvičného střeliva a imitačních prostředků používaných v resortu MO.