Drásov foto

Připomínáme vyhlášku regulující v Drásově ohňostroje

Blíží se doba, kdy by leckoho mohlo napadnout použít zábavnou pyrotechniku. Mějte ale prosím na paměti, že v Drásově platí obecně závazná vyhláška, která tuto činnost upravuje.

Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřující k ochraně před hlukem, zajištění veřejného pořádku v městysi, zlepšení pohody bydlení a pobytu na
veřejných prostranstvích v zastavěném území městyse.

Používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích v zastavěném území městyse je zakázáno s následujícími výjimkami:

  • 31. prosince v době od 17:00 do 18:00 hod. a od 23:00 do 24:00 hod.,
  • 1. ledna od 0:00 do 1:00 hod.,
  • a v další dny vyjmenované v příslušné vyhlášce
     

Kompletní znění obecně závazné vyhlášky najdete zde.