Drásov foto

Tříkrálová sbírka

Oblastní charita Tišnov organizuje každoroční Tříkrálovou sbírku. V roce 2023 proběhne sbírka v tradičním termínu 1.–15. ledna.

Níže naleznete dopis otce biskupa s poděkováním všem, kdo se do Tříkrálové sbírky zapojují.