Drásov foto

Výběr poplatku za komunální odpad a psa 2023

Výběr poplatku za komunální odpad od 1. 2. 2023 do 31. 8. 2023

Platba převodem na č. ú. 4722641/0100 KB Tišnov, VS 1340... (místo teček vložit číslo popisné domu) nebo hotově na úřadu městyse v úřední hodiny. Splatnost poplatku je jednorázově do 31. 8. 2023.

  • 700 Kč/osoba/rok, přihlášená v obci k trvalému pobytu
  • 700 Kč/osoba/rok, vlastník nemovitosti, ve které není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba

Můžete využít následující QR kód pro platbu. Upravte prosím částku a do variabilního symbolu doplňte za 1340 popisné číslo vašeho domu.

 

Kalendář svozu komunálního a tříděného odpadu naleznete zde.

Výběr poplatku za psa od 1. 2. 2023 do 30. 4. 2023

Platba převodem na č. ú. 4722641/0100 KB Tišnov, VS 1341... (místo teček vložit číslo popisné domu) nebo hotově na úřadu městyse v úřední hodiny. Splatnost poplatku je jednorázově do 30. 4. 2023.

  • 150 Kč/jeden pes/rok, držitel psa
  • 225 Kč/druhý a každý další pes/rok, držitel psa
  • 50 Kč/jeden pes/rok, držitel psa je poživatelem důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu
  • 75 Kč/druhý a každý další pes/rok, držitel psa je poživatelem důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu

Z důvodu bezkontaktního styku upřednostňujeme platby převodem na účet.