Drásov foto

Odečty vodoměrů, 7.–25. 8. 2023

Ve dnech 7.–25. 8. 2023 bude pracovník Vodárenské akciové společnosti, a. s., provádět odečet stavu vodoměru.
V případě nepřítomnosti ponechte prosím stav vodoměru na viditelném místě u Vaší nemovitosti.