Drásov foto

Pravidla pro užívání elektrokoloběžek na území městyse Drásov

Vážení občané,

s blížícím se začátkem školního roku a v souvislosti s častým užíváním elektrických koloběžek žáky i rodiči bychom rádi upozornili na platná pravidla a doporučení pro jejich použití v běžném provozu. 

Elektrokoloběžky jsou v posledních letech stále populárnějším dopravním prostředkem, a to především vzhledem k jednoduchému ovládání a dobré dostupnosti (nízká pořizovací cena i levná údržba). Ruku v ruce se stoupající popularitou však jdou i negativa – především rapidní nárůst dopravních nehod a zranění řidičů koloběžek i chodců. Těm bychom rádi co možná nejvíce předešli.

Před jízdou na koloběžce je proto dobré vědět, že:

 • Elektrokoloběžka (do výkonu 1 kW a konstrukční rychlosti 25 km/h) je považována za jízdní kolo. Jako taková, stejně jako jízdní kolo, není oprávněna k jízdě na chodnících či v pěších zónách, pokud není pro danou ulici/lokalitu uvedeno jinak.
 • Elektrokoloběžka s výkonem nad 1 kW a konstrukční rychlostí nad 25 km/h je považována za motorové vozidlo (motocykl) a vztahují se na ni všechna platná pravidla silničního provozu.

Současně bychom rádi vypíchli i doporučení Policie ČR pro užívání elektrokoloběžek v silničním provozu (https://www.policie.cz/clanek/elektrokolobezky-v-silnicnim-provozu.aspx):

 • Jezděte vždy jen s jasnou hlavou, nepožívejte alkohol ani jiné návykové látky. Na cestu z hospody domů tedy raději využijte služeb TAXI nebo třeba tramvaj.
 • Kvalitní přílbu použijte vždy, i když jste dospělí a z hlediska zákona již nemáte uloženu povinnost jejího užití, při pádu vám však může zachránit život. Rovněž doporučujeme používat brýle pro ochranu zraku před vlétnutím hmyzu do oka a rukavice pro ochranu dlaní při pádu.
 • Nenechte si načipovat elektrokoloběžku ani nekupujte takovou, která je z hlediska práva již motorovým vozidlem nezpůsobilým k provozu na pozemních komunikacích a nesmí být bez dalšího provozována na pozemních komunikacích.
 • Jezděte opatrně, ohleduplně, předvídatelně, přizpůsobte rychlost svým schopnostem, vozidlu, stavu silnice. Jeďte jen takovou rychlostí, abyste byli schopni včas zastavit na vzdálenost, na kterou máte rozhled. Uvědomte si, že řídítka elektrokoloběžky bývají úzká, tím snižují ovladatelnost koloběžky a zvyšují riziko pádu.
 • Nikdy nejezděte po chodníku (pokud tam není vjezd cyklistů výslovně povolen dopravním značením) ani nepřekonávejte silnici jízdou po přechodu pro chodce. Jízda po chodníku je pravděpodobně nejčastějším přestupkem řidičů elektrokoloběžek. Vyvarujme se tedy dopravním nehodám vzniklých střetem elektrokoloběžky (neoprávněně jedoucí po chodníku) s chodci i neoprávněné jízdě elektrokoloběžky po přechodu pro chodce, která končí pod koly po silnici jedoucího vozidla.
 • Elektrokoloběžku udržujte v řádném technickém stavu, důležitá je bezvadná funkce brzd, dále odrazky a osvětlení předepsané k užití za snížené viditelnosti (což není jen za tmy, ale například i za mlhy a deště).
 • Buďte pro ostatní účastníky silničního provozu dobře viditelní, při jízdě pokud možno používejte reflexní oblečení a reflexní doplňky.
 • Nasazená pevná obuv je pro jízdu na elektrokoloběžce vhodnější než například sandály nebo obuv s vysokými podpatky.
 • Koloběžka je určena pro přepravu pouze jedné osoby, jízda ve dvou je na ní zakázána.

Prosíme proto, abyste výše uvedenými pravidly a doporučeními při užívání elektrokoloběžek řídili. Jejich dodržování bude v centru Drásova a u školy kontrolováno ve spolupráci s policií.