Drásov foto

Tříkrálová sbírka 2024 - 6. 1. 2024

Charita Česká republika pořádá Tříkrálovou sbírku, která v Drásově proběhne v sobotu 6. 1. 2024 od 9:30 hod. Děkujeme za vlídné přijetí koledníků i za vaše dary.