Drásov foto

Tříkrálová sbírka 2024 - vybráno 64 570 Kč

V rámci Tříkrálové sbírky se na území městyse Drásov vybralo celkem 64 570 Kč. S konkrétními účely, na které budou vybrané peníze použity, se můžete seznámit přímo na stránkách Oblastní charity Tišnov.

https://tisnov.charita.cz/.../zamery-na-vyuziti.../

Našim občanům děkujeme za štědrost.