Drásov foto

Oznámení o přerušení dodávky el. energie 1.7.2020

1.7.2020 od 11:15 - 13:15 hod. bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy  přerušena dodávka el. energie.

Bez napětí bude trafostanice VEPŘÍN a z ní napájená lokalita bývalého vepřína, vodojem a chatu u vodojemu dva mobilní převaděče.

Od 9.15 - 11:15 hod. bude bez napětí trafostanice  ZAHRÁDKÁŘI a z ní napájená zahrádkářská kolonie u rozvodny Čebín a firma STAZEPO.