Drásov foto

Výběr smluv vodné a stočné 20.8.2020

Oznamujeme občanům, kteří dosud neodevzdali novou smlouvu na vodné a stočné, že tak mohou učinit dnes 20.8.2020 do 18:00 hod v budově úřadu městyse (naproti poště), kde jsou přítomny pracovnice VAS a mohou rovněž poskytnout případnou konzultaci.