Drásov foto

Přerušení dodávky el. energie 26.5.2021

Dne 26.5.2021 od 7:30 - 16:00 hod. bude přerušena dodávka el. energie.

Bez napětí bude trafostanice Stráž a z ní ulice Nivky, Větrná, Ke Stráži (lokalita RD pod bývalým vepřínem), dále TS U školy a z ní celá ulice Tišnovská (včetně č.e. 44, ul. Pod Stráží, ul Čedlosy, ul. Školní, část ul. Hradčanská mezi ul. Nivky a Čebínská, ul. Všechovická od Čedlos přes hlavní křižovatku po č.p. 16,55, trafostanice Vepřín a z ní napájená lokalita bývalého vepřína, vodojem a chaty u vodojemu dva mobilní převaděče.

Vypnutí se netýká domácností v případě vypínané odběratelské trafostanice Kovo Majer a odběratelské trafostanice Drásov Syndicate.