Drásov foto

Regulace hlučných činností

Dnešního dne nabývá účinnosti OZV městyse Drásov č. 1/ 2021 o regulaci hlučných činností. 

Předmětem vyhlášky je regulace činností v nevhodnou denní dobu, které by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy v obci.

Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých činností, spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů.