Drásov foto

Příspěvek na rekonstrukci střechy kostela

Římskokatolická farnost Drásov děkuje všem dárcům, kteří přispěli na rekonstrukci střechy kostela. 

Z důvodu vyhotovení potvrzení o poskytnutí daru žádá dárce o doložení osobních údajů:

- jméno a příjmení (či obchodní firma) dárce, adresu dárce, datum narození (či IČ) dárce.

Kontaktujte prosím farnost co nejdříve a potřebné údaje sdělte. Kontakty  jsou uvedeny na farní vývěsce u kostela.