Drásov foto

Přerušení dodávky el. energie 15.6.2023

Ve čtvrtek 15.6.2023 od 7:30 - 17:00 hod. bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy přerušena dodávka el. energie.

Bez napětí bude část ulice Čedlosy mezi č.p. 125 na vjezdu do obce po křižovatku ul. Školní a dále ul. Hradčanská mezi křižovatkou Čedlosy a křižovatkou Školní. 

Vypnuté adresy jsou zveřejněny na www:drasov.cz.