Drásov foto

Přerušení dodávky el. energie 7.9.2023

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude 7.9.2023 od 7:30 do 14:30 hod.  přerušena dodávka el. energie. Bez napětí bude celá obec Drásov. 

Pošta Drásov bude rovněž uzavřena.