Drásov foto

Přerušení dodávky el. energie 4.10.2023

Ve středu 4.10.2023 bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy přerušena dodávka el. energie. 

Bez napětí bude ulice Luční, Polní a nová lokalita rodinných domů směrem k obci Malhostovice. Čísla popisná jsou zveřejněna na www.drasov.cz.