Drásov foto

Přerušení dodávky el. energie 25.10.2023

Z důvodu plánovaných prací  na zařízení distribuční soustavy bude ve středu 25.10.2023 přerušena dodávka el. energie. 

Bez napětí budou odběrná místa na ulici Čedlosy od křižovatky Školní pro křižovatku Hradčanská. Čísla popisná jsou zveřejněna na www.drasov.cz.