Drásov foto

Přerušení dodávky el. energie 25.3.2024

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, bude v pondělí 25.3.2024 od 7:15 do 15:00 hod. přerušena dodávka el. energie. Bez napětí bude trafostanice DOMKY a z ní napájené ulice Jižní a Nová.

Čísla popisná jsou uvedena na www.drasov.cz.