Drásov foto

Křížová cesta

Křížová cesta připomíná 14 zastavení, která se odehrála během cesty Ježíše Krista od Pilátova odsouzení až po ukřižování na hoře Golgota.

Některá z těchto zastavení jsou přímo zanesena v Bibli, jiná jsou uctívána na základě lidové zbožnosti již od nejstarších dob. Všechna nám ale mohou sloužit k zamyšlení nad tím, jak i náš život je někdy plný složitostí, těžkostí a možná i z lidského pohledu neřešitelných záležitostí a že Bůh je vždy s námi, i tehdy, když prožíváme něco těžkého. Následující křížovou cestu můžete využít k motlitbě nebo třeba jen k zastavení a ke ztišení uprostřed všednodenního shonu.

I. ZASTAVENÍ
Ježíš odsouzen na smrt

Pane, tak často druhé soudíme.
Odpusť nám všechno odsuzování druhých.

II. ZASTAVENÍ
Ježíš přijímá kříž

Pane, ty dobře víš,
kolik křížů nese každý z nás.

Smiluj se nad námi nade všemi.

III. ZASTAVENÍ
Ježíš padá pod křížem poprvé

Pane, ty víš, jak jsme slabí a jak často padáme pod tíhou svých starostí.

Pomáhej nám, prosím, najít vždy sílu začít znovu.

IV. ZASTAVENÍ
Ježíš se setkává se svou matkou

Pane, tvá matka Ti byla stále na blízku.

Kéž i my zažíváme její mateřskou blízkost ve svém životě.

V. ZASTAVENÍ
Šimon z Kyrény pomáhá Ježíši nést kříž

Pane, přijal jsi pomoc od Šimona z Kyrény.

Prosíme, dej, ať každý ve svém trápení potká někoho, kdo mu pomůže.

VI. ZASTAVENÍ
Veronika podává Ježíšovi roušku

Pane, u Tebe není žádný skutek lásky zapomenut.

Pro všechny naše skutky lásky nám odpusť naše provinění.

VII. ZASTAVENÍ
Ježíš padá pod křížem podruhé

A zase padáš Pane, padáš pro mne.

Pane Ježísi, nepočítej naše pády a smiluj se nad námi.

VIII. ZASTAVENÍ
Ježíš se setkává s jeruzalémskými ženami

Pane, zvláštní setkání patří jeruzalémským ženám.

Odměň všechny ty, kteří nám za života prokazovali mateřskou lásku.

IX. ZASTAVENÍ
Ježíš padá pod křížem potřetí

Tvůj další pád je nám novou nadějí,
že Tvá láska nemá hranic.

Pro svůj bolestný třetí pád, smiluj se, Pane, i nad námi.

X. ZASTAVENÍ
Ježíš zbaven šatů

Pane, přišel jsi o všechno, i o své šaty.

Až zemřeme, tak také nebudeme mít nic, jen Tebe.
Smiluj se nad námi, dobrotivý Ježíši.

XI. ZASTAVENÍ
Ježíš přibit na kříž

Zdá se, že zlo vítězí,
přibíjejí Tě, Pane, na kříž.

I my máme někdy pocit, že dobro prohrává.
Dej nám, prosím, sílu věřit, i když prožíváme tmu.

XII. ZASTAVENÍ
Ježíš na kříži umírá

Smrt není konec.
Pšeničné zrno musí zemřít, aby přineslo užitek.

Pane, dej našim zemřelým plnost života ve svém království a nám naději na setkání s nimi.

XIII. ZASTAVENÍ
Ježíšovo tělo sňato z kříže

Matka s mrtvým synem v náručí.
Bezmoc.

Pane, dej nám ve chvílích beznaděje zažít Mariinu náruč.

XIV. ZASTAVENÍ
Ježíšovo tělo uloženo do hrobu

Hrob není konec.
Láska je silnější než smrt, láska smrtí nekončí.

Pane, uvítej jednou i nás ve svém království lásky,
pokoje a míru.

XV. ZASTAVENÍ
Ježíš vstal z mrtvých

Ježíš žije! Aleluja!
Radujme se!