5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 4722641, kód banky: 0100

  • Platba komunální odpad: variabilní symbol 1340... (místo teček doplnit číslo popisné),
  • Platba pes: variabilní symbol 1341... (místo teček doplnit číslo popisné)

KB Tišnov