Drásov foto

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní účet vedený u KB Brno-venkov, číslo účtu: 4722641, kód banky: 0100

  • Platba komunální odpad: variabilní symbol 1340... (místo teček doplnit číslo popisné),
  • Platba pes: variabilní symbol 1341... (místo teček doplnit číslo popisné)
  • Platby v hotovosti na pokladně Úřadu městyse Drásov, Všechovická 61, 664 24  Drásov