Drásov foto

9. Žádosti o informace

Od 1.1.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Tento zákon upravuje informační povinnost státních orgánů, orgánů územní samosprávy vůči fyzickým i právnickým osobám.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů se poskytují žadatelům zveřejněním nebo na základě žádosti sdělením. K poskytování informací dle výše uvedeného zákona jsou oprávněni pracovníci ÚM Drásov, kteří vykonávají příslušnou agendu, případně starosta městyse.

Obecně z tohoto zákona vyplývá povinnost poskytovat informace z okruhu své působnosti s výjimkou informací, které nebudou poskytovány:

  • § 7 zák. 106/99 Sb. – ochrana utajovaných skutečností
  • § 8 zák. 106/99 Sb. – ochrana osobnosti a soukromí
  • § 9 zák. 106/99 Sb. – ochrana obchodního tajemství s výjimkou § 9 odst. 2
  • § 10 zák. 106/99 Sb. – ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
  • § 11 zák. 106/99 Sb. – další omezení práva na informace

Poskytnuté informace naleznete zde