Drásov foto

Novostavba budovy mateřské školy T.G. Masaryka Drásov

362

Název projektu:
Novostavba budovy mateřské školy vč. příjezdové komunikace, Drásov

Termín fyzické realizace projektu: 05/2014 - 01/2015

Předpokládané celkové náklady projektu: 29 551 872,32 Kč

Realizátor projektu: Městys Drásov

Cíl projektu:
Záměrem předkládaného projektu je novostavba objektu mateřské školy, úprava jejího okolí na zahradu a hřiště pro děti, napojení objektu MŠ na technickou a dopravní infrastrukturu a zajištění jeho vnitřního vybavení. Kapacita nové MŠ bude 125 dětí. Cílem projektu je zlepšení občanské vybavenosti, která v oblasti péče o předškolní děti v městysi Drásov kapacitně nevyhovuje a je zajištěna nouzovými řešeními (umístěním jednotlivých tříd v různých objektech zřizovatele nebo v pronajatých prostorách). Výsledkem projektu bude podpora mladých rodin, kterých v Drásově v souvislosti s politikou podpory výstavby rodinných domů každoročně přibývá. Rodiče budou mít možnost umístit své malé děti do kvalitního zařízení je stabilizace a podpora venkovského osídlení, kdy obyvatelům nabídneme přímo v místě bydliště kvalitní službu předškolního a následně i školního vzdělávání. Nemalým přínosem projektu je i vznik 3 nových pracovních míst v architektonicky unikátní a energeticky úsporné dřevostavbě MŠ.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Stavba školka Drásov
http://youtu.be/IXnQ1JERsi8