Drásov foto

Smlouva o poskytnutí dotace SK Drásov na pokrytí nákladů spojených s činností příjemce,účastí příjemce v soutěžích, financování tréninkových hodin v hale a soustředění mládeže v průběhu roku 2020

Stav: Archivováno
Vyvěšeno od: 26. 3. 2020
Vyvěšeno do: 26. 3. 2023