Smlouva o poskytnutí dotace TJJ Lucky Drásov na pokrytí nákladů spojených s činností příjemce,účastí v soutěžích, financování tréninkových hodin v hale a soustředění mládeže v průběhu roku 2019

Stav: Archivováno
Vyvěšeno od: 28. 5. 2019
Vyvěšeno do: 28. 5. 2022