Drásov foto

Smlouva o poskytnutí dotace na pokrytí nákladů spojených s realizací akce Dofinancování stavebních prací-výměna oken v Drásovské sokolovně,pořízení nových židlí do hlavního sálu

Stav: Archivováno
Vyvěšeno od: 15. 3. 2019
Vyvěšeno do: 15. 3. 2022