Drásov foto

Výběr poplatek komunální odpad a pes 2021

Stav: Archivováno
Vyvěšeno od: 1. 2. 2021
Vyvěšeno do: 2. 2. 2021

Komunální odpad výběr poplatku od 1.2.-30.4.2021

Platba převodem na č.ú. 4722641/0100 KB Tišnov, VS 1340... (místo teček vložit číslo popisné domu) nebo hotově na úřadu městyse  v úřední hodiny. Splatnost poplatku je jednorázově do 30.4.2021.

  • 500,- Kč/osoba/rok, přihlášená v obci k trvalému pobytu do 65 let věku
  • 500,- Kč/osoba/rok, vlastník nemovitosti, ve které není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
  • 300,- Kč osoba/rok, která v příslušném roce dovrší 65 let věku
  • 200,- Kč/osoba/rok, držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P

Z důvodu bezkontaktního styku upřednostňujeme platby převodem na účet.

Od roku 2021 se nevydávají známky na označení odpadové nádoby.

Lze vlastnit více odpadových nádob.

Pes výběr poplatku od 1.2.-30.4.2021

Platba převodem na č.ú. 4722641/0100 KB Tišnov, VS 1341... (místo teček vložit číslo popisné domu) nebo hotově na úřadu městyse v úřední hodiny. Splatnost poplatku je jednorázově do 30.4.2021.

  • 150,- Kč/jeden pes/rok, držitel psa
  • 225,- Kč/druhý a každý další pes/rok, držitel psa
  •  50,- Kč/jeden pes/rok, držitel psa je poživatelem důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu
  •  75,- Kč/druhý a každý další pes/rok, držitel psa je poživatelem důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu