Vyrozumění, výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy - ÚP Drásov

Stav: Archivováno
Vyvěšeno od: 21. 4. 2021
Vyvěšeno do: 22. 4. 2021