Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro konání voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3.10.2020

Stav: Archivováno
Vyvěšeno od: 2. 8. 2020
Vyvěšeno do: 3. 8. 2020