Majetkoprávní právní záměr pronájem části pozemku p.č. 244 k.ú. Drásov

Stav: Archivováno
Vyvěšeno od: 25. 11. 2021
Vyvěšeno do: 11. 12. 2021