Smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost Drásov na pokrytí nákladů spojených s realizací akce "Oprava střechy a krovu farního kostela Povýšení sv. Kříže v Drásově"

Stav: Akuální
Vyvěšeno od: 27. 3. 2022
Vyvěšeno do: 27. 4. 2025