Drásov foto

Smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost Drásov na pokrytí nákladů spojených s realizací akce "Oprava střechy a krovu farního kostela Povýšení sv. Kříže v Drásově"

Stav: Akuální
Vyvěšeno od: 28. 3. 2022
Vyvěšeno do: 28. 4. 2025