Drásov foto

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Stav: Archivováno
Vyvěšeno od: 27. 4. 2022
Vyvěšeno do: 27. 5. 2022