Majetkoprávní záměr směna pozemku p.č. 1491/2 za p.č. 1671/2 k.ú. Drásov

Stav: Archivováno
Vyvěšeno od: 26. 5. 2022
Vyvěšeno do: 15. 6. 2022