Drásov foto

Majetkoprávní záměr bezúplatný převod pozemku p.č. 1609 k.ú. Drásov

Stav: Archivováno
Vyvěšeno od: 31. 10. 2022
Vyvěšeno do: 16. 11. 2022