Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích uzavírka silnice II/379

Stav: Akuální
Vyvěšeno od: 15. 3. 2023
Vyvěšeno do: 31. 3. 2023