Drásov foto

Majetkoprávní záměr bezúplatný převod pozemku p.č. 232/3 k.ú. Drásov

Stav: Akuální
Vyvěšeno od: 25. 5. 2023
Vyvěšeno do: 15. 6. 2023